"quick stop" — Słownik kolokacji angielskich

quick stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka przerwa
  1. quick przymiotnik + stop rzeczownik
    Silna kolokacja

    Not a few made a quick stop at a church on the way to light a candle.

    Podobne kolokacje: