"put women" — Słownik kolokacji angielskich

put women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłane kobiety
  1. put czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His game is getting drunk and putting women in the hospital.

    Podobne kolokacje: