"put weapons" — Słownik kolokacji angielskich

put weapons kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's weapons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położona broń
  1. put czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The man returned and put several weapons on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo