"put one's weapons" — Słownik kolokacji angielskich

put one's weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś broń
  1. put czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The man returned and put several weapons on the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo