"put several fingers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put one's finger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż kilka palców
  1. put czasownik + finger rzeczownik
    Luźna kolokacja

    If we're to do anything, we have to put our fingers on the cause.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo