"press one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciśnij palce
  1. press czasownik + finger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She pressed his fingers for a moment, then looked up.

powered by  eTutor logo