"finger" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finger rzeczownik

rzeczownik + finger
Kolokacji: 23
index finger • ring finger • trigger finger • finger of one's hand • warning finger • ...
finger + rzeczownik
Kolokacji: 37
Finger Lake • finger food • finger tip • finger bone • Finger Lakes region • ...
finger + czasownik
Kolokacji: 247
finger touches • finger moves • finger closes • finger points • finger tightens • finger crosses • finger curls • finger traces • ...
czasownik + finger
Kolokacji: 208
put one's finger • snap one's fingers • use one's fingers • press one's fingers • tap one's fingers • move one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
  • If we're to do anything, we have to put our fingers on the cause.
  • He couldn't quite put his finger on what was wrong.
  • And then she put her finger on the other one.
  • But what they were she could not quite put her finger on.
  • Of course, he shouldn't be able to put his finger on anything.
  • Here she has put her finger on a truth of human nature.
  • Something was very wrong here, but he couldn't put his finger on what.
  • And something else she couldn't quite put her finger on.
  • I'm just trying to put my finger on the problem.
  • I'm not sure I can put my finger on them all.
13. cross one's fingers = skrzyżować palce, trzymać kciuki (w oczekiwaniu na coś) cross one's fingers
18. slip through one's fingers = prześlizgiwać się czyjś palce slip through one's fingers
22. count on one's fingers = liczyć czyjś palce count on one's fingers
23. dip one's fingers = krótka kąpiel czyjś palce dip one's fingers
30. dig one's fingers = wykopywać czyjś palce dig one's fingers
31. burn one's fingers = sparzyć sobie palce, sparzyć się burn one's fingers
34. make with one's fingers = robić z czyjś palce make with one's fingers
35. cut one's finger = skaleczyć się w palec cut one's finger
36. slip from one's fingers = wyślizgiwać się czyjś palce slip from one's fingers
37. flick one's fingers = pstryknięcie czyjś palce flick one's fingers
41. lift a finger = kiwnąć palcem (zdobyć się na minimalny wysiłek, aby komuś pomóc) lift a finger
43. rub with one's fingers = maść z czyjś palce rub with one's fingers
45. wipe one's fingers = wytarcie czyjś palce wipe one's fingers
46. raise a finger = kiwnąć palcem (zdobyć się na minimalny wysiłek, aby komuś pomóc) raise a finger
48. follow one's finger = następować czyjś palec follow one's finger
50. hook one's fingers = hak czyjś palce hook one's fingers
51. look at one's fingers = patrzeć czyjś palce look at one's fingers
53. work one's fingers = praca czyjś palce work one's fingers
55. squeeze one's fingers = ściskać czyjś palce squeeze one's fingers
63. give the finger = przeszczep palec give the finger
69. wrap around one's finger = owiń sobie wokół palca wrap around one's finger
70. open one's fingers = otwierać czyjś palce open one's fingers
71. kiss one's fingers = całować czyjś palce kiss one's fingers
73. hold between one's fingers = trzymać pośrodku czyjś palce hold between one's fingers
75. bring one's fingers = przynosić czyjś palce bring one's fingers
76. trail one's fingers = szlak czyjś palce trail one's fingers
77. put on one's finger = kłaść czyjś palec put on one's finger
78. poke with one's finger = szturchnięcie z czyjś palec poke with one's finger
79. run through one's fingers = roztrwoniony czyjś palce run through one's fingers
80. finger poised = palec uniósł finger poised
81. watch one's fingers = patrzyć czyjś palce watch one's fingers
przymiotnik + finger
Kolokacji: 213
little finger • long finger • middle finger • gloved finger • slender finger • thick finger • broken finger • strong finger • thin finger • ...
przyimek + finger
Kolokacji: 27
with one's fingers • of one's fingers • on one's fingers • between one's fingers • from one's fingers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.