"put several effort" — Słownik kolokacji angielskich

put several effort kolokacja
Popularniejsza odmiana: put effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść kilka wysiłek
  1. put czasownik + effort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In future, we should put all our efforts into two areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo