"put one's feelings" — Słownik kolokacji angielskich

put one's feelings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś uczucia
  1. put czasownik + feeling rzeczownik
    Silna kolokacja

    I got caught in the moment and put my feelings out there.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put one's feelings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's feelings" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo