"put one's efforts" — Słownik kolokacji angielskich

put one's efforts kolokacja
Popularniejsza odmiana: put effort
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś wysiłki
  1. put czasownik + effort rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In future, we should put all our efforts into two areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo