"put one's boot" — Słownik kolokacji angielskich

put one's boot kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's boots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś but
  1. put czasownik + boot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he didn't want to put his boots back on.

    Podobne kolokacje:

podobne do "put one's boot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put one's boot" po angielsku

idiom
put the boot in somebody = kopać leżącego (krytykować kogoś, kto już jest w trudnej sytuacji) +1 znaczenie

powered by  eTutor logo