"put one's boots" — Słownik kolokacji angielskich

put one's boots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś buty
  1. put czasownik + boot rzeczownik
    Silna kolokacja

    But he didn't want to put his boots back on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo