"put down one's cup" — Słownik kolokacji angielskich

put down one's cup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś filiżanka
  1. put czasownik + cup rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he put down his cup and looked again at the screen, the picture had changed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo