"put books" — Słownik kolokacji angielskich

put books kolokacja
Popularniejsza odmiana: put the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone książki
  1. put czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But you won't be able to put the book down.

    Podobne kolokacje: