"punch one's way" — Słownik kolokacji angielskich

punch one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cios pięścią czyjś droga
  1. punch czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Punch their way through the weed surface into the canal.

    Podobne kolokacje: