"pulled tight" — Słownik kolokacji angielskich

pulled tight kolokacja
Popularniejsza odmiana: pull tight
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odciągnąć
  1. pull czasownik + tight przysłówek
    Luźna kolokacja

    The lips were pulled tight in a dark straight line.

powered by  eTutor logo