"pull up one's horse" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymywać się czyjś koń
  1. pull czasownik + horse rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Suddenly Thomas pulled up his horse and pointed down the slope.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo