PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"pull closer" — Słownik kolokacji angielskich

pull closer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągnij
  1. pull czasownik + close przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then he too pulled a chair closer to the fire.