PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"publicly opposed" — Słownik kolokacji angielskich

publicly opposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: publicly oppose
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie sprzeciwić się
  1. oppose czasownik + publicly przysłówek
    Luźna kolokacja

    He continued to publicly oppose the war, both in speaking and writing.