PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"publicly oppose" — Słownik kolokacji angielskich

publicly oppose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publicznie sprzeciw się
  1. oppose czasownik + publicly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He continued to publicly oppose the war, both in speaking and writing.