"public way" — Słownik kolokacji angielskich

public way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna droga
  1. public przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I lost my job in the most public way possible, and the press had a field day with it all over the world.

    Podobne kolokacje: