PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public structure" — Słownik kolokacji angielskich

public structure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna struktura
  1. public przymiotnik + structure rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A 1987 study by the state budget office found that it added as much as 30 percent to the cost of building some public structures.