"public stock" — Słownik kolokacji angielskich

public stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny towar
  1. public przymiotnik + stock rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By May 20, 1834, all the public stock for the new bank had been issued.

    Podobne kolokacje: