"public statement" — Słownik kolokacji angielskich

public statement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne oświadczenie
  1. public przymiotnik + statement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So I made a public statement to the effect that no such questions had ever been asked.

powered by  eTutor logo