BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"public perception" — Słownik kolokacji angielskich

public perception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna wnikliwość
  1. public przymiotnik + perception rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Yet the public perception of the economy is a poor one."

powered by  eTutor logo