PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"public path" — Słownik kolokacji angielskich

public path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna droga
  1. public przymiotnik + path rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But can be viewed from public paths which bound the site.