ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"narrow path" — Słownik kolokacji angielskich

narrow path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wąska droga
  1. narrow przymiotnik + path rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The back way led to a narrow path and a small gate in the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo