"public option" — Słownik kolokacji angielskich

public option kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna opcja
  1. public przymiotnik + option rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If it were up to the House alone, of course, the public option would be a lock.

powered by  eTutor logo