"public observatory" — Słownik kolokacji angielskich

public observatory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne obserwatorium
  1. public przymiotnik + observatory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2001, it was converted to a public observatory.