Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"public lounge" — Słownik kolokacji angielskich

public lounge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna poczekalnia
  1. public przymiotnik + lounge rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Three public lounges and two dining areas are present in addition to members' facilities.