"public level" — Słownik kolokacji angielskich

public level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny poziom
  1. public przymiotnik + level rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Hence the need for the treasury at public level was not felt.