PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public footpath" — Słownik kolokacji angielskich

public footpath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna ścieżka
  1. public przymiotnik + footpath rzeczownik
    Silna kolokacja

    Access to the nature reserve is possible using several public footpaths.

    Podobne kolokacje: