"public example" — Słownik kolokacji angielskich

public example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny przykład
  1. public przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But as the mother progressed after surgery and the daughter's team reached new levels of exposure, the words became an inspiring public example.

    Podobne kolokacje: