"public dock" — Słownik kolokacji angielskich

public dock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny dok
  1. public przymiotnik + dock rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cassie did not need to be told they were heading for die public dock.