"public dismay" — Słownik kolokacji angielskich

public dismay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna konsternacja
  1. public przymiotnik + dismay rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a broad sense, this is simply one more indication of the general public dismay with the slow pace of reform in Albany.

    Podobne kolokacje: