Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"public court" — Słownik kolokacji angielskich

public court kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny sąd
  1. public przymiotnik + court rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So tennis is played on local public courts and swimming takes place in the stream.