"public consultation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsultacja publiczna
  1. public przymiotnik + consultation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some say they are angry because the decision to begin such a huge project was made without public consultation.

    Podobne kolokacje: