"public avowal" — Słownik kolokacji angielskich

public avowal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczne wyznanie
  1. public przymiotnik + avowal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This public avowal of an author of a piece which had not succeeded, was much admired, and was by no means painful to myself.

    Podobne kolokacje: