PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public agenda" — Słownik kolokacji angielskich

public agenda kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczny program
  1. public przymiotnik + agenda rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Republicans were no longer able to dictate what issues reached the public agenda.

    Podobne kolokacje: