PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public agency" — Słownik kolokacji angielskich

public agency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organ publiczny
  1. public przymiotnik + agency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This country needs you people, but not as a public agency.