"przemierzanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemierzanie" po polsku

przemierzanie

rzeczownik
 1. covering
  • przemierzanie (np. dystansu)
 2. traversing
czasownik
 1. pace ***
 2. cover ***** , także: kiver dialect
  • przemierzać (np. dystans) [TRANSITIVE]
   A train covered the distance in twelve hours. (Pociąg pokonał dystans w dwanaście godzin.)
   We covered 4 miles today. (Dzisiaj przemierzyliśmy 4 mile.)
 3. traverse *
  • przemierzać, przecinać (w poprzek) formal
   We traversed the forest to shorten our journey. (Przemierzyliśmy las, aby skrócić naszą wędrówkę.)
czasownik
 1. cross , ****
 2. transit **

Powiązane zwroty — "przemierzanie"

rzeczownik

powered by  eTutor logo