"protect companies" — Słownik kolokacji angielskich

protect companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broń spółki
  1. protect czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    They are often used as a form of financial insurance to protect companies and investors from market swings.

powered by  eTutor logo