"promote this time" — Słownik kolokacji angielskich

promote this time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promuj tym razem
  1. promote czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was again promoted, this time to Fregattenkapitän on 1 December 1944.

    Podobne kolokacje: