"prohibit drinking" — Słownik kolokacji angielskich

prohibit drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaż picia
  1. prohibit czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But, perhaps not surprisingly, police efforts to prohibit public drinking brought only mixed results.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo