"proc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "proc" po polsku

rzeczownik
 1. percent ***** , per cent * , pct (skrót) , pct. (skrót) , %
  • procent (jedna setna czegoś), proc. (skrót)
   Over ninety per cent of Poles are Catholic. (Ponad dziewięćdziesiąt procent Polaków jest katolikami.)
   We've observed a twenty per cent increase in sales. (Zaobserwowaliśmy dwudziestoprocentowy wzrost w sprzedaży.)
   Leave him a fifteen per cent tip. (Zostaw mu piętnastoprocentowy napiwek.)
rzeczownik
 1. catapult British English , slingshot American English  
  He dropped the catapult when he saw his mother coming. (On upuścił procę, kiedy zobaczył, że idzie jego mama.)
 2. sling *  

Powiązane zwroty — "proc"

rzeczownik
procarz = slinger +1 znaczenie

powered by  eTutor logo