"prize pool" — Słownik kolokacji angielskich

prize pool kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): basen kąpielowy na konkurs
  1. prize rzeczownik + pool rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Average prize pool over the past 5 years of the event was A$80,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo