BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pool" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pool rzeczownik

rzeczownik + pool
Kolokacji: 95
swimming pool • talent pool • gene pool • labor pool • applicant pool • car pool • rock pool • jury pool • pool of blood • pool of light • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. talent pool = zespół talentów talent pool
3. gene pool = pula genów danego gatunku gene pool
4. labor pool = siła robocza labor pool
5. applicant pool = ubiegający się basen kąpielowy applicant pool
6. car pool = samochody firmowe (do użytku pracowników) car pool
7. rock pool = zagłębienie z wodą w nadmorskich skałach rock pool
8. jury pool = potencjalni ławnicy (kwalifikujący się ludzie do zasiadania w ławie przysięgłych) jury pool
10. pool of water = kałuża wody pool of water
11. pool of light = zasoby światła pool of light
12. motor pool = park samochodowy motor pool
13. wave pool = basen kąpielowy fali wave pool
14. lap pool = basen kąpielowy kolan lap pool
15. tide pool = zagłębienie z wodą w nadmorskich skałach tide pool
16. hotel pool = basen kąpielowy hotelowy hotel pool
17. plunge pool = basen (część sauny) plunge pool
18. investment pool = basen kąpielowy inwestycyjny investment pool
19. backyard pool = basen kąpielowy podwórka backyard pool
20. rooftop pool = basen kąpielowy dachu rooftop pool
21. prize pool = basen kąpielowy na konkurs prize pool
  • Average prize pool over the past 5 years of the event was A$80,000.
  • A total prize pool of $3500 is offered across four categories.
  • During his career, he earned a total prize pool of $ 760,000.
  • Men and Women compete for a prize pool of $11,500.
  • A record 747 players entered, which generated a prize pool of $7,470,000.
  • A record 780 players entered, which generated a prize pool of $7,800,000.
  • This amount was to be taken from the total prize pool of $200,000.
  • The top ten places pay the following percentage of the prize pool.
  • The competition will be repeated next year, with an increased prize pool of $15,000.
  • The rest of the credit is then put into the prize pool to be played for.
22. infinity pool = basen z widokiem na linię horyzontu infinity pool
pool + rzeczownik
Kolokacji: 44
pool table • pool hall • pool area • pool party • pool room • ...
pool + czasownik
Kolokacji: 25
pool contains • pool forms • pool shrinks • pool lays • pool grows • ...
czasownik + pool
Kolokacji: 24
reflect pool • play pool • pool surrounded • pool is built • use the pool • ...
przymiotnik + pool
Kolokacji: 145
indoor pool • large pool • outdoor pool • heated pool • deep pool • shallow pool • small pool • little pool • new pool • ...
przyimek + pool
Kolokacji: 20
around the pool • into the pool • beside the pool • by the pool • in a pool • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.