Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"present predicament" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne kłopotliwe położenie
  1. present przymiotnik + predicament rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It does not point a way out of the present urban predicament.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo