Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present job" — Słownik kolokacji angielskich

present job kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna praca
  1. present przymiotnik + job rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That's how the offer for his present job came up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo