Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present circumstance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna okoliczność
  1. present przymiotnik + circumstance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Focus can make the difference between life and death in the present circumstances.

powered by  eTutor logo